Prace budowlane i instalacyjne:

  • Modernizację instalacji c.o. i wod-kan;
  • Wykonanie podejść wod-kan oraz białego montażu w nowych łazienkach;
  • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
  • Montaż centrali wentylacyjnej;