Prace budowlane i instalacyjne:

– montaż nowej kotłowni gazowej kondensacyjnej w układzie kaskadowym o mocy 270kW;

– montaż instalacji c.o. w systemie zaciskowym ze stali zewnętrznie ocynkowanej ok. 2727m – montaż podpionowych zaworów regulacyjnych.

– montaż izolacji cieplnej inst. c.o. z wełny skalnej w płaszczu z folii. aluminiowej;

– montaż grzejników stalowych płytowych – 268 szt.;

– montaż instalacji wod-kan;

– montaż instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej;

– montaż systemu detekcji gazu ziemnego;

– montaż instalacji elektrycznej;

– montaż rurociągów ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicach 50 i 40 mm;

– wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obrębie kotłowni;

– roboty budowlane wykończeniowe;

– wykonanie zaprawek i dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń IMGW-PIB w Krakowie;