Budynki użyteczności publicznej

Hale produkcyjno-magazynowe

 • Widok na hale DS Smith
  Hala P4 DS Smith Polska
 • Widok hali pps spolem
  Hala WSP „Społem”
 • Hala P3 DS Smith Polska

Lokale użytkowe

Sieci zewnętrzne

 • Bydgoszcz PKP
  PKP Bydgoszcz
 • PKP Kraków
 • Wykopy przy kanalizacji deszczowej
  Straż Pożarna Kielce

Budynki mieszkalne

 • Blok w Kielcach, ul. Kazimierza Wielkiego
  Blok mieszkalny ul. Kazimierza Wielkiego, Kielce
 • Blok w Krakowie, ul. Trybuny Ludów
  Blok ul. Trybuny Ludów, Kraków

Węzły cieplne

 • Prefabrykacja rozdzielaczy
  SMB Pionier