Zakres robót obejmował m.in.:

  • montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stalowymi płytowymi w wersji standardowej i higienicznej;
  • montaż instalacji gazowej wewnętrznej;
  • montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej w układzie kaskadowym o mocy 130 kW;
  • montaż układu pomiarowego obiegów grzewczych – ciepłomierze ultradźwiękowe;