Zakres robót obejmował:

  • demontaż istniejących rozdzielaczy C.O.;
  • montaż rozdzielaczy z rur stalowych czarnych wraz z armaturą odcinającą, spustową, odpowietrzającą i pomiarową;
  • 108 węzłów;
  • montaż izolacji cieplnej i konstrukcji wsporczych;