Zakres prac budowlano-instalacyjnych:

– demontaż starej kotłowni węglowej;

– montaż nowej kotłowni gazowej kondensacyjnej w układzie kaskadowym o mocy 270kW;

– montaż instalacji wod-kan;

– montaż instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej;

– montaż systemu detekcji gazu ziemnego;

– montaż instalacji elektrycznej;

– montaż zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych – 132 kpl.;

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty budowlano-wykończeniowe;