Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

  • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu;
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej;
  • wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej;
  • wykonanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza;
  • montaż systemu detekcji gazu ;