Zakres prac obejmował:

  • Roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów;
  • Montaż rurociągu z rur PE100 SDR11 PN16 fi 160×14,6 mm – 543 mb;
  • Wykonanie przecisków z rur stalowych pod torami – ok. 72 m;
  • Montaż hydrantu naziemnego, łamanego DN80 – kpl;
  • Odtworzenie nawierzchni chodnikowych i z płyt betonowych, na podbudowie z tłucznia wraz z separacją warstw geowłókniną – 496,84 m2;
  • Dostawa i montaż komory wodomierzowej (2,4×3,65m) wraz z montażem armatury wodomierzowej;
  • Przeprowadzenie prób pneumatycznych oraz szczelności sieci wodociągowej;

Źródło zdjęcia: Wikipedia; Autor: MOs810, licencja: CC BY-SA 4.0