Zakres prac obejmował:

  • Roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów;
  • Przewiert sterowany horyzontalny rurą o fi: 160×14,6 mm – 81,50 mb;
  • Montaż rurociągu z rur PE100 SDR11 PN16 fi 160×14,6 mm – 899,0 mb;
  • Montaż rurociągu ze stalowych rur ocynkowanych DN80 -18,0 mb;
  • Wykonanie przecisków z rur stalowych pod torami – ok. 112 m;
  • Wykonanie bloków oporowych z betonu kl. C16/20- 5,2 m3;
  • Montaż hydrantów odpornych na korozję, odciętych zasuwami DN80 – kpl;
  • Odtworzenie nawierzchni chodnikowych i z płyt betonowych, na podbudowie z tłucznia wraz z separacją warstw geowłókniną – 797,68 m2;
  • Przeprowadzenie prób pneumatycznych oraz szczelności sieci wodociągowej;