Prace instalacyjne:

  • wykonanie instalacji sprężonego powietrza;
  • wykonanie instalacji hydrantowej z 9 hydrantami fi 52;
  • wykonanie instalacji ciepła technologicznego do 9 nagrzewnic wodnych;
  • wykonanie instalacji ciepła technologicznego do 5 nagrzewnic w centralach;
  • wentylacyjnych wraz z armaturą przy centralach – inst. glikolowa;
  • wykonanie instalacji wod-kan i c.o. oraz białego montażu w budynku socjalnym;
  • montaż wymiennika glikolowego;