Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

  • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
  • przebudowa sieci c.o. z rur stalowych preizolowanych DN100
  • montaż instalacji hydrantowej
  • montaż instalacji c.t. wraz z armaturą do aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
  • montaż instalacji wod-kan i c.o.
  • montaż instalacji sprężonego powietrza
  • montaż węzła cieplnego
  • wykonanie białego montażu