Hala P3 DS Smith Polska

Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

 • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
 • przebudowa sieci c.o. z rur stalowych preizolowanych DN100
 • montaż instalacji hydrantowej
 • montaż instalacji c.t. wraz z armaturą do aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
 • montaż instalacji wod-kan i c.o.
 • montaż instalacji sprężonego powietrza
 • montaż węzła cieplnego
 • wykonanie białego montażu
Widok hali pps spolem

Hala P.S.S. Społem

Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

 • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu;
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej;
 • wykonanie sieci c.o. preizolowanej;
 • montaż przepompowni ścieków;
 • montaż instalacji hydrantowej;
 • montaż instalacji c.t. wraz z armaturą do 6 nagrzewnic;
 • montaż instalacji wod-kan i C.O.;
 • montaż instalacji pary i kondensatu;
 • montaż węzła cieplnego para-woda wraz z automatyką;
 • wykonanie białego montażu;
Widok na hale DS Smith

Hala P4 DS Smith Polska

Prace instalacyjne:

 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza;
 • wykonanie instalacji hydrantowej z 9 hydrantami fi 52;
 • wykonanie instalacji ciepła technologicznego do 9 nagrzewnic wodnych;
 • wykonanie instalacji ciepła technologicznego do 5 nagrzewnic w centralach;
 • wentylacyjnych wraz z armaturą przy centralach – inst. glikolowa;
 • wykonanie instalacji wod-kan i c.o. oraz białego montażu w budynku socjalnym;
 • montaż wymiennika glikolowego;