BASEN

Instalacja ogrzewania podłogowego.

Na całej powierzchni basenu zostało zaprojektowane ogrzewanie podłogowe w celu zapewnienia komfortu cieplnego użytkowników podczas chodzenia na boso po płytkach.

Za ogrzewanie powietrza odpowiedzialne są centrale wentylacyjne, natomiast podłogówka ma wyeliminować efekt zimnej płytki. Instalację wykonano z rury polietylenowej PE-RT z osłoną antydyfuzyjną o śr. 16×2 mm. Za poprawną pracę układu odpowiadają rotametry przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego, zawory regulacyjne przed każdym rozdzielaczem oraz automatyka kotłowa. Nietypowa architektura basenu wymagała zastosowania niestandardowych rozwiązań technologicznych. Wszystkie sekcje podłogówki musiały być sprowadzone na niższy poziom (strop pośredni), gdzie przewidziano miejsce na rozdzielacze. Główne rurociągi zasilające rozdzielacze wykonano z rur PP-Glass, ze względu na odporność tego materiału na silnie korozyjną atmosferę panującą w podbaseniu.

Instalacja wod-kan.

Przy wykonywaniu kanalizacji w części basenowej należało przewidzieć podpięcie nie tylko dziesiątek wpustów podłogowych, lecz również spusty i przelewy od licznych zbiorników filtracyjnych technologii basenowej. W naszym zakresie było także wykonanie podejść odpływowych w węzłach sanitarnych, szatniach i barach.

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonano z rur PP-Glass. Na instalacji zastosowano termostatyczne zawory cyrkulacyjne w celu zapewnienia wzrostu wydajności energetycznej oraz stabilizację temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej. Aby zapewnić stałą, odpowiednią temperaturę ciepłej wody w węzłach sanitarnych, zastosowano termostatyczne zawory mieszające.