Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

  • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu;
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej;
  • wykonanie sieci c.o. preizolowanej;
  • montaż przepompowni ścieków;
  • montaż instalacji hydrantowej;
  • montaż instalacji c.t. wraz z armaturą do 6 nagrzewnic;
  • montaż instalacji wod-kan i C.O.;
  • montaż instalacji pary i kondensatu;
  • montaż węzła cieplnego para-woda wraz z automatyką;
  • wykonanie białego montażu;