Zakres robót obejmował:

  • montaż instalacji wod-kan, c.o. i gazu w 42 mieszkaniach;
  • montaż kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z systemem odprowadzania spalin;
  • montaż instalacji hydrantowej;
  • montaż instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej podstropowej;
  • montaż zestawu hydroforowego;