Wykonano następujące prace:

  • montaż instalacji wod-kan i c.o. w 52 mieszkaniach;
  • montaż instalacji hydrantowej;
  • montaż instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej;
  • montaż instalacji kanalizacji sanitarnej podstropowej;
  • montaż instalacji odwodnienia posadzki w garażu;